शुक्रवार, फेब्रुवारी २१, २०१४

सिक्कीमचे पुष्पवैभव

'आयुर्वेद महाविद्यालय शीव 'च्या  सिक्कीम टूर मध्ये आढळलेले हे पुष्पवैभव …… 
निसर्गाने इथे रंगांची ,सौंदर्याची उधळण करताना आपला हात जराही आखडता घेतलेला नाहीये …….