शुक्रवार, फेब्रुवारी २१, २०१४

सिक्कीमचे पुष्पवैभव

'आयुर्वेद महाविद्यालय शीव 'च्या  सिक्कीम टूर मध्ये आढळलेले हे पुष्पवैभव …… 
निसर्गाने इथे रंगांची ,सौंदर्याची उधळण करताना आपला हात जराही आखडता घेतलेला नाहीये ……. 


शुक्रवार, जानेवारी ३१, २०१४

.......

तुम्ही एकटे असता म्हणून तर लिहिता. आणि लिहिता म्हणून तर एकटे असता . तुम्हाला लिहायचं असतं म्हणून तुम्ही एकटे असता आणि तुम्हाला एकट्याला असायचं असतं म्हणून तुम्ही लिहिता . तुम्ही एकटे होत जाता जसजसे लिहिता तसे आणि लिहित जाता जसजसे एकटे होता तसे ……… 
                                                                                                   -एकम (मिलिंद बोकील)